សូមស្វាគមន៍   ឡក់ចូល / ចុះឈ្មោះ
3 days ago 39

ស្លាបមាន់ គឺជាអាហារ​ដ៏​ឆ្ងាន់​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​អ្នក​អាច​យក​ទៅ​ធ្វើ​ជាម្ហូប​បាន​ច្រើន​មុខ​ទៅតាម​ចំណង​ចំណូល​ចិត្ត។ ប៉ុន្តែ​ថ្ងៃនេះ ប្រិយមិត្ត​នឹង​បាន​ស្គាល់​ពី​វិធីធ្វើ​ម្ហូប​មួយមុខ​ទៀត​ដែល​ច្នៃចេញ​ពី​ស្លាប​មាន់​នោះគឺ ស្លាប​មាន់បោប ។ ចង់សាក​រសជាតិ​ដ៏ឆ្ងាញ់​នៃម្ហូប​មួយ​មុខ​នេះ សូម​អនុវត្ត​ទាំងអស់​គ្នាដូច​ខាងក្រោម៖ ...

4 days ago 49

ថ្ងៃនេះ​ ខ្មែរប្រពៃ មាន​ម្ហូប​មួយមុខ​ទៀត​ហើយ​មកចែក​ជូនដល់​ប្រិយមិត្ត​ទាំង​អស់​គ្នាឱ្យ​បាន​ដឹង នោះគឺ ញ៉ាំ​មីគ្រឿង​សមុទ្រ។ ដូច្នេះ​ចង់​ដឹងម្ហូប​មួយមុខ​នេះ​គេត្រូវ​ធ្វើយ៉ាង​ណាខ្លះ សូម​មើល​ការ​ណែនាំ​ដូចខាង​ក្រោម៖ ...

5 days ago 80

ត្បិតតែស្តៅ​មាន​រសជាតិ​ល្វីង​ក៏ពិត​មែន ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​អ្នកចេះ​កែច្នៃវា​នឹងក្លាយ​ជា​អាហារ​មួយ​មុខ​ដ៏ឆ្ងាញ់​ពិសារ។ ដូច្នេះ​ ខ្មែរប្រពៃ នឹង​បង្ហាញច្នៃ​ស្តៅ​ឱ្យចេញ​ជា​ម្ហូប​មួយ​មុខ​ដែល​មាន​ឈ្មោះថា ញាំស្តៅ៕...

6 days ago 55

ថ្ងៃនេះ​ប្រិយមិត្ត​នឹង​បាន​ស្គាល់​ម្ហូប​មួយមុខ​ទៀតហើយ នោះគឺ ឆាសាច់​គោប៉េង​ប៉ោះ​ជាមួយ​ស៊ុត ដែល​ជាម្ហូប​ដ៏មាន​ឱជារសឆ្ងាញ់​ពិសារ។ ដូច្នេះ​ចង់ដឹងថា​ម្ហូប​ចិន​មួយមុខ​នេះ​មាន​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់​យ៉ាង​ណានោះ សូម​អនុវត្ត​ជាមួយគ្នា​ដូចខាង​ក្រោម៖...

1 week ago 122

លើកមុន ខ្មែរប្រពៃ ​ធ្លាប់​បាន​បង្ហាញពី​​វិធីធ្វើឡាប ​ឡាបសាច់​ជ្រូក​ រួច​ម្តង​មកហើយ ប៉ុន្តែ​​​ថ្ងៃ​នេះប្រិយមិត្ត​នឹងបាន​ស្គាល់​ពីវិធី​ធ្វើ ​ឡាប​ពី​សាច់​គោ​វិញ​ម្តង។ ដូច្នេះចង់​ដឹងថា ឡាប​សាច់គោ ខុស​ពី​ឡាប​សាច់​ជ្រូក យ៉ាង​ណា​ខ្លះ សូម​មើល​ពីរបៀប​ធ្វើ​​​ដូច​ខាង​ក្រោម៖...

1 week ago 67

តើប្រិយ​មិត្ត​ធ្លាប់​​​​ស្គាល់ និងធ្លាប់​​បាន​ភ្លក់​រសជាតិ​អាហារ​មួយមុខ​នេះហើយ ​ឬនៅ? ម្ហូប​មួយមុខ​នេះ​​មាន​​ឈ្មោះ​ថា​ ឆាបង្គា​ស្ពៃ​ក្តោប ប្រសិន​​បើ​​អ្នក​មិន​ទាន់​​ធ្លាប់​ទេ​ សូម​​អនុវត្ត​ជា​មួយ​ខ្មែរប្រពៃ ​ទាំង​អស់​គ្នា​ដូច​ខាង​​ក្រោម៖...

2 weeks ago 110

ថ្ងៃនេះ ខ្មែរប្រពៃ សូម​បង្ហាញ​ពីវិធី​ធ្វើញាំ​ដែល​មាន​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់​ពិសារ បើ​ប្រិយមិត្ត​បាន​ភ្លក់ហើយ​ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​មិន​ខាន នោះគឺ ញាំសាច់​ជ្រូកបី​ជាន់​ជាមួយ​នឹងបង្គា។ ដូច្នេះ​កុំចាំ​យូរ​សូម​អនុវត្ត​ទាំង​អស់​គ្នាដូច​ខាង​ក្រោម៖...

  • Home of Fashion
  • 25% off
  • Loading...